Skip to main content
  • Slider 1

Aangiftebiljet

Aangifte Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing

Voor het lozen van afvalwater op de riolering of oppervlaktewater wordt jaarlijks een zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing berekend. Deze heffing wordt berekend op basis van meting, bemonstering en analyse van het afvalwater. Alle onderzoeksgegevens worden weergegeven in een aparte bijlage die bij het aangifteformulier wordt gevoegd. In de bijlage is de klant specifieke berekeningswijze opgenomen waarmee de werkelijke vervuilingswaarde is vastgesteld.

 

Belastingsamenwerking

Steeds meer waterschappen en gemeenten gaan een belastingsamenwerking aan. Voor de zogenaamde meetbedrijven worden onze onderzoeksgegevens ingevoerd in een web-informatiesysteem. Ondanks deze samenwerkingsverbanden en de digitale systemen waarin meetcijfers worden verwerkt, is het doen van aangifte tot op dit moment nog “handwerk”.

 

Juiste berekeningswijze zuiveringsheffing

Het invullen van het aangiftebiljet maar vooral het opstellen van de berekeningen vergt de nodige kennis. Vaak wordt dit onderschat en leidt een niet correcte berekeningswijze tot afwijkingen in het heffingsbedrag.

Aangifte