Skip to main content
  • Slider 1

Algemeen

Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is een administratieve ondersteuning onmisbaar. Elk project wordt zorgvuldig voorbereid. Dit betekent dat alle werkzaamheden vooraf duidelijk zijn omschreven en besproken met de monsternemers/buitendienstmedewerkers. Zij noteren op werkbonnen locatie specifieke omstandigheden en afwijkingen. Bij monstername worden vooraf unieke flesstickers uitgeprint waardoor monsterverwisseling wordt voorkomen.

Aan het einde van de dag worden de werkbonnen verwerkt en gecontroleerd. Niet uitgevoerde werkzaamheden of bemonsteringen worden opnieuw ingepland. Aansluitend worden alle analyses digitaal aangemeld in het laboratorium informatie systeem (LIMS).

Het analyseresultaat van iedere parameter is na validatie direct beschikbaar voor rapportage.
Algemeen