Skip to main content
  • Slider 1

Meetrapport

Het meetrapport beschrijft de gehele uitvoering van zogenaamde meetweken. In de wijze van rapportage heeft AQUASURVEY B.V. gekozen voor een rapportage in twee delen. Dat wil zeggen een klant en een meet specifiek deel. In het klant specifiek deel wordt de meetlocatie omschreven terwijl in het meet specifiek deel alle meet- en analysegegevens zijn vermeld. Het klant specifiek deel wordt, behoudens wijzigingen van de meetlocatie, éénmalig opgesteld.

Na iedere meet week wordt alleen het meet specifieke deel gerapporteerd en digitaal aan de opdrachtgever en de waterkwaliteitsbeheerder verzonden.

In het meetrapport wordt het onderzoek uitvoerig beschreven. Aan de hand van kleurgrafieken worden vergelijkingsoverzichten bijgevoegd, toetsen wij met u opgestelde kwaliteitsdoelstelling(en) en doen wij aanbevelingen.
Meetrapport