Skip to main content
  • Aquasurvey   Toegepast Onderzoek
  • Onderzoek Vetafscheider

Toegepast onderzoek

Toegepast onderzoek is gericht op het genereren van bruikbare analyseresultaten, zuiveringssystemen of lozingsmethodieken. Veelal zijn dit situaties waarbij de opdrachtgever geen of onvoldoende inzicht heeft in een proces of de samenstelling van het afvalwater.

AQUASURVEY beschikt over ruime technische faciliteiten. Deze faciliteiten maken het mogelijk om snel en doeltreffend in afwijkende situaties voorzieningen te construeren. Binnen een toegepast afvalwateronderzoek zijn de lozingssituaties vaak niet geschikt of toegankelijk. In die gevallen dient een tijdelijke voorziening gemaakt te worden. Dit kan betekenen dat een tijdelijke controleput moet worden aangebracht.

Ook de inzet van mobiele slibvangputten, vetafscheiders en olie-/waterafscheiders is geen probleem.

In bijna alle situaties wordt een passende oplossing gevonden om te komen tot het meest representatieve monster.

Monsterflessen
Monstervaten Verdeler
Koeling