Skip to main content
  • Aquasurvey   meetwagen 3
  • Aquasurvey overzicht meetopstelling HILE
  • Aquasurvey meetwagen 2

Zuiveringsheffing-Verontreinigingsheffing

Alle bedrijven en instellingen doen jaarlijks aangifte van hun zuiveringsheffing.In de meeste gevallen wordt dit gedaan via het digitaal loket van een lokale belastingsamenwerking. Daarbij speelt de “Tabel afvalwatercoëfficiënten” een belangrijke rol. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. In die gevallen dient de zuiveringsheffing door meting en bemonstering worden vastgesteld. Om de zuiveringsheffing vast te stellen beschikken de grotere lozers over eigen meet- en bemonsteringsapparatuur. Voor de relatief kleinere lozers, biedt Aquasurvey een oplossing.

Met onze mobiele meetunits kunnen deze “heffingsonderzoeken” in iedere gewenste situatie worden uitgevoerd. Binnen die onderzoeken wordt de werkelijke vervuilingswaarde (uitgedrukt in vervuilingseenheden) vastgesteld. Kijk onder Technische Uitvoering voor een uitgebreide beschrijving.
Zuiveringsheffing Verontreinigingsheffing
Zuiveringsheffing Verontreinigingsheffing
Zuiveringsheffing Verontreinigingsheffing
Zuiveringsheffing Verontreinigingsheffing
AQUO Efcon Opstelling