Skip to main content
  • Slider 1

Onderhoud meet- en bemonsteringsapparatuur

Bedrijven die beschikken over eigen meet- en bemonsteringapparatuur (stationaire opstellingen) dienen deze periodiek te controleren op haar goede werking. Preventief onderhoud is daarom aan te bevelen.

AQUASURVEY kan dit preventief onderhoud voor u verzorgen. Door preventief onderhoud worden meetfouten en monsterafwijkingen voorkomen.

De basis voor een juiste aangifte is het verkrijgen van de meest representatieve monsters en analyseresultaten.

Heeft u vragen over uw meetopstelling of zou u deze eens aan vrijblijvende inspectie willen onderwerpen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

Krohne Flowmeter
Reparatie Koeling MNA