Skip to main content
  • Slider 1

Aquasurvey voert natte kalibraties waterschap Vechtstromen uit.

In opdracht van waterschap Vechtstromen voert Aquasurvey op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) natte kalibraties uit. Het gaat hierbij om zowel influent als effluent debietmeters. Voor Aquasurvey een grote uitdaging.
“Met veel enthousiasme hebben we het project voorbereid” aldus projectleider Marijn Fennema.

Lees verder

Droogrest onopgeloste bestanddelen

Er is iets vreemds aan de hand in de wereld van afvalwater. Een door nieuwe regelgeving ingevoerde analysemethode levert enorme normoverschrijdingen op. Dit kan vervelende gevolgen hebben.

Lees verder