Skip to main content
  • Slider 1

Aquasurvey voert natte kalibraties waterschap Vechtstromen uit.

In opdracht van waterschap Vechtstromen voert Aquasurvey op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) natte kalibraties uit. Het gaat hierbij om zowel influent als effluent debietmeters. Voor Aquasurvey een grote uitdaging.
“Met veel enthousiasme hebben we het project voorbereid” aldus projectleider Marijn Fennema.

“Voor ons betekende dit vooral nieuwe wegen zoeken om de locatie specifieke omstandigheden om te zetten naar betrouwbare meetsituaties”. In september zijn we gestart met de natte kalibraties van open kanaalsystemen (meetgoten). De eerste ervaringen zijn erg positief.

De door Aquaworks ontwikkelde RVS-meetsystemen blijken goed te werken. Pasvorm en afdichting speelden een belangrijke rol. De eerste kalibraties zijn erg goed verlopen en geven ons veel technische input. Dit heeft geresulteerde in een verdere doorontwikkeling van onze meetsystemen. Met name is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van stromingsprofielen.

Naast de open kanaalmetingen worden ook de gesloten debietmeters (flowmeters) nat gekalibreerd. Daarin gaan we tot maatvoeringen van DN700. Aquasurvey hoopt eind december alle debietmeters gekalibreerd te hebben.natte kalibratie meetgoot Aquasurvey

Marijn Fennema, projectleider