We meten, bemonsteren en analyseren afvalwaterstromen

Aquasurvey is een onafhankelijk advies en -onderzoeksbureau, gespecialiseerd in het meten, bemonsteren en analyseren van afvalwaterstromen. Onze meetdienst voert uiteenlopende onderzoeken uit: om vergunningsnormen te toetsen en de jaarlijkse zuiveringsheffing vast te stellen. Op efficiënte wijze en met de meest actuele apparatuur. En dankzij onze jarenlange ervaring, we zijn afvalwaterexpert sinds 1995, kunnen we deskundig advies geven. Zo werken we samen met bedrijven aan een optimale afvalwaterkwaliteit.

Vervuiling door de dag heen. Vervuiling door de dag heen.

Start vooronderzoek

 

Binnenkort start Aquasurvey een vooronderzoek waarbij de haalbaarheid van een chemisch fysische zuiveringstechniek wordt onderzocht.

 

Lees meer

Afvalwater

Afvalwateronderzoek

Voor bedrijven gelden aanvullende regels en richtlijnen. Aquasurvey voert onderzoeken uit om de exacte verontreiniging te bepalen.

 

Verzamelmonsters 

Een dagelijks verzamelmonster? Dat is samengesteld uit minimaal honderd deelmonsters. 

 

Aangifte zuiveringsheffing

Gebruikers van bedrijfsruimten moeten jaarlijks zuiveringsheffing betalen volgens het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water.

Steekmonster

Nemen we één afvalwatermonster op een specifiek tijdstip? Dan noemen we dit een steekmonster.

Afvalwatersystemen

Maak kennis met onze partner Aquaworks, civieltechnisch specialist voor afvalwater.

Oude en nieuwe technieken werken samen bij Plaza Foods Nijmegen

 

Meer weten

Stedelijk afvalwater 

 

Aquasurvey heeft veel ervaring met metingen en bemonstering in rioolstelsels, pompgemalen en ontvangstkelders van RWZI’s. Bij onderzoek naar stankklachten of zelfs rioolaantasting maken we gebruik van diverse methoden en technieken.

 

 

Lees meer

Familie van Aquaworks

 

Jetsko Fennema startte, samen met zijn echtgenote Monique, in 1995 met Aquasurvey, specialist op het gebied van afvalwateronderzoek. Gaandeweg merkten zij dat de vraag veranderde: er was steeds meer behoefte aan civiele projecten waarin waterbeheer en waterkwaliteit centraal staan. Daarom werd in 2007 zusteronderneming Aquaworks opgericht. 

 

Tegenwoordig zijn de twee bedrijven in alles familie van elkaar. Ze gaan beiden met een persoonlijke werkwijze voor het beste resultaat én staan duurzame relaties hoog in het vaandel. Bij beide organisaties staat een Fennema aan het roer. Zoon Marijn is inmiddels mede-eigenaar van Aquaworks.

 

Door de groei van beide bedrijven werd in 2022 het huidge bedrijfspand aan de Landweerstraat-Zuid 109 in Oss aangekocht. Het nieuwe pand geeft de mogelijkheid hun ambities verder te ontwikkelen. Kortom, de nieuwe generatie is er klaar voor.

Een ├ęcht familiebedrijf.