Monsterneming 

 

Nemen we één afvalwatermonster op een specifiek tijdstip? Dan noemen we dit een steekmonster. Deze methode van monstername gebruiken we vooral om mogelijke overschrijdingen van gestelde normen te onderzoeken. Een steekmonster is dus een controlemiddel om te verifiëren of kwaliteitsdoelstellingen worden gehaald, zoals vastgelegd in de lozingsvergunning. 

Een steekmonster voor de lozingsvergunning?