Watervervuiling, ontstaan door diverse toepassingen, vraagt vaak om reiniging. In Nederland gebeurt dit vooral in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), waarbij zowel huishoudens als bedrijven bijdragen aan de kosten via zuiveringsheffing. Voor bedrijven gelden aanvullende regels en richtlijnen, en hangt de heffing af van de mate van vervuiling. Aquasurvey voert onderzoeken uit om de exacte verontreiniging te bepalen. Hiervoor maken we onder meer gebruik van verzamelmonsters

Zuiverings- en verontreinigingsheffing vaststellen

 

Bedrijven en instellingen moeten ieder jaar hun zuiveringsheffing aangeven. Loost u afvalwater op rijkswateren? Dan geldt de verontreinigingsheffing. In beide gevallen kunt u meestal aangifte doen met de Tabel afvalwatercoëfficiënten. Maar soms zijn meting, bemonstering en analyse nodig. Als grote lozer heeft u waarschijnlijk eigen apparatuur voor meting en bemonstering, maar als kleinere niet. Dan kunt u gebruikmaken van onze mobiele meetopstellingen. 

 

Meer over de aangifte

Meer informatie over een afvalwateronderzoek voor uw bedrijf?