Met onze mobiele meetunits kunnen we in elke situatie heffingsonderzoek doen. Een dagelijks verzamelmonster stellen we samen uit minimaal honderd deelmonsters, gebaseerd op het geloosde volume. Zo kunnen we de vervuilingsgraad, uitgedrukt in vervuilingseenheden, nauwkeurig bepalen voor de aangifte. Ook gebruiken we verzamelmonsters als referentie bij het ontwerpen van systemen voor afvalwaterzuivering. Die kunnen we hierdoor effectief afstemmen op specifieke behoeften en het vervuilingsniveau.