Meten is weten,
maar weet wat u meet
 

Met flowmeters kunt u het afgevoerde afvalwater vaststellen. Dat is belangrijk, want meten is weten. Maar, u moet natuurlijk wel weten of u het juiste debiet meet. Onze partner Aquaworks is gespecialiseerd in het kalibreren en verifiëren van flowmeters. Van klein tot heel groot, en ze kunnen nagenoeg allemaal in-situ kalibreren. Met sterk maatwerk kunnen ze aan al uw specifieke behoeften voldoen. 

Kalibratie en verificatie flowmeters

 

Bedrijven en instellingen doen jaarlijks aangifte van hun zuiveringsheffing. Normaalgesproken wordt de vervuilingswaarde van het geloosde effluent (gezuiverd afvalwater) vastgesteld met de Tabel afvalwatercoëfficiënten. In afwijkende situaties wordt de waarde bepaald door meting en bemonstering van het effluent. Gekalibreerde flowmeters bepalen en registeren nauwkeurig het debiet – de hoeveelheid afgevoerd afvalwater.

 

Goed om te weten: Aquaworks heeft ervaring in het kalibreren van debietmeters voor effluent en influent (ongezuiverd afvalwater). Is een speciale variant in werking gesteld? Dan zorgen zij voor een passende oplossing. 

Aquaworks
 

Eén keer in de drie jaar kalibreren ze open en gesloten flowsystemen nat. Dat doen ze in ingebouwde toestand, waarbij ze tijdelijk een moedermeter (master) in serie plaatsen. In het jaar van natte kalibratie is droge verificatie niet nodig. In de jaren dat flowsystemen niet nat kalibreren, verifiëren ze ze droog. 

 

Daarnaast onderscheidt Aquaworks zich in de waterbeheersector met een gespecialiseerde service voor het kalibreren van flowmetingen in open meetsystemen, zoals meetgoten. Sterker nog: ze hebben een innovatief RVS-meetsysteem ontwikkeld. 

 

Benieuwd naar meer informatie? 

 

 

Bezoek Aquaworks