Om de zuiverings- of verontreinigingsontheffing vast te stellen, voeren meetbedrijven onderzoek uit. Grotere lozers hebben vaak hun eigen meet- en bemonsteringsapparatuur, maar de kleinere niet. Voor die bedrijven hebben we diverse mobiele meetinstallaties. Natuurlijk helpen we bij het maken van de juiste keuzes met een gedegen plan van aanpak.

Stap 1: inventarisatie 

 

We starten het proces met een zorgvuldige inventarisatie van de riolerings- en lozingssituatie. Dit is het fundament voor een optimaal afvalwateronderzoek. 

Stap 2: afvalwateronderzoek

 

De hoeveelheid afvalwater is belangrijk bij de selectie van meet- en bemonsteringsapparatuur. Als we die hebben bepaald, kunnen we de geschikte pomp en bijpassende meetunit kiezen. Voor nauwkeurigheid tijdens het afvalwateronderzoek is elke meetunit uitgerust met: 

 

  • Een gekalibreerde debietmeter (voor het meten van de waterstroom)
  • Een besturings- en registratiepaneel (voor het vastleggen van de gegevens)
  • En een gekoelde opslagruimte (die plaats biedt aan vier monsterverzamelvaten met een verdeler)

Stap 3: controle analyseresultaten

 

Na iedere meetdag wordt van het etmaalverzamelmonster een representatief deelmonster geschept. Dat deelmonster wordt verpakt in een voorgeschreven monsterpotje met conserveringsvloeistof (H2SO4). Iedere verpakking heeft een unieke barcode en klantcodering.

 

Nadat het deelmonster is verpakt, wordt deze in onze bedrijfsauto’s gekoeld (maximaal 5 °C) getransporteerd. Iedere avond haalt de koeriersdienst van Eurofins Analytico, alle door ons die dag genomen afvalwatermonsters, uit onze gekoelde monsterkluis op.

Alle analyses worden uitgevoerd volgens accreditatie met registratienummer L-010 afgegeven door de Raad van Accreditatie aan Eurofins Analytico.

 

De analyseresultaten worden door ons digitaal vanuit het labsysteem nogmaals gecontroleerd en getoetst aan historische klantgegevens. Na deze toets worden de analyseresultaten vrijgegeven voor het opmaken van het meetrapport. Bij een afwijkend analyseresultaat wordt beoordeeld waardoor dit afwijkt. Bij onvoldoende duidelijkheid wordt aansluitend de analyse opnieuw uitgevoerd.

 

Stap 4: meetrapport

 

De vierde stap is het samenstellen van een gedetailleerd meetrapport. Hierin beschrijven we alle parameters en bevindingen die tijdens het onderzoek zijn vastgelegd. Met kleurgrafieken voegen we overzichtelijke vergelijkingsanalyses toe. 

 

Vervolgens nemen we de kwaliteitsdoelstellingen systematisch met u door en doen we gerichte aanbevelingen. Zo kunnen we samen stappen vooruit zetten. 

Onze partner: Aquaworks


Jetsko Fennema startte in 1995 met Aquasurvey, specialist op het gebied van afvalwateronderzoek. Gaandeweg merkte hij dat de vraag veranderde: er was steeds meer behoefte aan civiele projecten waarin waterbeheer en waterkwaliteit centraal staan. Daarom richtte Jetsko in 2007 een zusteronderneming op: Aquaworks. Tegenwoordig zijn de twee bedrijven in alles familie van elkaar. We gaan allebei met een persoonlijke werkwijze voor het beste resultaat én een duurzame relatie. 

 

www.aquaworks.nl