Binnenkort start Aquasurvey een vooronderzoek waarbij de haalbaarheid van een chemisch fysische zuiveringstechniek wordt onderzocht.

 

Het onderzoek zal met meerdere meetopstellingen de influentkwaliteit onderzoeken. Op de verzamelde afvalwatermonsters worden Jartesten uitgevoerd. Een Jartest geeft met laboratoriumproeven inzicht in chemieverbruik en de zuiveringsrendementen. Na het vooronderzoek worden alle onderzoeksresultaten, inclusief een kosten/batenanalyse, gepresenteerd en gerapporteerd.